Paginacija

Analiza ekstrinzičnih povratnih informacija motoričkog učenja u alpskom skijanju
Analiza ekstrinzičnih povratnih informacija motoričkog učenja u alpskom skijanju
Ivica Franjko
S ciljem konstrukcije i validacije mjernog instrumenta za procjenu ekstrinzičnih povratnih informacija te utvrđivanjem relacija antropoloških obilježja s diskretnim i serijskim motoričkim znanjima iz alpskog skijanja provedeno je istraživanje na uzorku od 105 polaznika prvog i drugog dijela specijalističke edukacije za učitelje skijanja Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS). Ukupni uzorak ispitanika po kriterijima spola i ranga podijeljen je na...
Analiza i vrednovanje stanja pozicijske i tranzicijske obrane u košarkaškoj igri
Analiza i vrednovanje stanja pozicijske i tranzicijske obrane u košarkaškoj igri
Ante Perica
Cilj ove studije bio je formulacija teorijskih koncepata koji omogućuju analizu stanja i prijelaznih vjerojatnosti u košarkaškoj igri. Također, jedan od ciljeva ovog rada je postavljanje i empirijska verifikacija modela diskretnih slučajnih procesa, Markovljevih lanaca. Na uzorku od 24 košarkaške utakmice Top 16 Eurolige za sezonu 2009/2010 korištenjem skupa od 526 varijable - stanja košarkaške igre detaljno je istražena struktura košarkaške igre u fazi pozicijske i...
Analiza indikatora opterećenja vaterpolista u situacijskim uvjetima s obzirom na različite uloge u igri
Analiza indikatora opterećenja vaterpolista u situacijskim uvjetima s obzirom na različite uloge u igri
Mislav Lozovina
Cilj istraživanja bio je identificirati faktore odgovorne za vrste i količinu opterećenja vaterpolista u situacijskim uvjetima u igri i izvršiti deskripciju vaterpolo igre u prostoru primijenjenih indikatora (parametara) opterećenja, kako za cjelokupni uzorak vaterpolista tako i za pojedinu skupinu određenu pozicijom (ulogom) u igri. Cilj je također bio utvrditi i analizirati razlike između četiriju različititih uloga u igri te izvršiti diferencijaciju uloga u igri u...
Analiza nekih dimenzija antropološkog statusa mladih nogometaša u odnosu prema biološkoj i kronološkoj dobi, igračkim linijama i situacijskoj uspješnosti
Analiza nekih dimenzija antropološkog statusa mladih nogometaša u odnosu prema biološkoj i kronološkoj dobi, igračkim linijama i situacijskoj uspješnosti
Ante Rađa
Osnovni cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj biološke i kronološke dobi na uspješnost nogometaša i dimenzije antropološkog statusa te analizirati razlike između mladih nogometaša različitih igračkih linija i situacijske uspješnosti u antropometrijskim karakteristikama, motoričko – funkcionalnim sposobnostima, specifičnim nogometnim sposbostima te nogometnoj vještini. Uzorak ispitanika bilo je 177 mladih nogometaša prosječne dobi 14.09±0.87 godina. Prosječna...
Analiza preskriptivnih i deskriptivnih povratnih informacija tijekom usvajanja novih nogometnih motoričkih znanja korištenjem novokonstruiranih testova kod djece mlađe školske dobi
Analiza preskriptivnih i deskriptivnih povratnih informacija tijekom usvajanja novih nogometnih motoričkih znanja korištenjem novokonstruiranih testova kod djece mlađe školske dobi
Petra Mandić Jelaska
Glavni cilj ovog istraživanja bio je analiza učinkovitosti i razlika u učinkovitosti motoričkog učenja nogometno-specifičnih motoričkih znanja kod djece mlađe školske dobi u ovisnosti o vrsti i učestalosti ekstrinzične povratne informacije. Da bi se moglo pristupiti realizaciji glavnog cilja ovog istraživanja, nužno je bilo konstruirati validne i pouzdane mjerne instrumente za praćenje razine motoričkog znanja kod početnika u nogometu. Shodno tome, konstruirano je 7...
Analiza razlika u tehničko-taktičkim strukturama između sudionika K-1 World Grand Prix Final Elimination 16 turnira
Analiza razlika u tehničko-taktičkim strukturama između sudionika K-1 World Grand Prix Final Elimination 16 turnira
Dino Belošević
Cilj je bio identificirati i objasniti razlike između pobjednika i poraženih elitnih kickboksača te analizirati razlike u pojavnostima primjenjivanih TE-TA struktura u natjecateljskim sezonama u razdoblju od 1995. do 2012. Uzorak se sastojao od mečeva sa završnih eliminacijskih turnira u discipline K-1 za najboljih šesnaest boraca. Prethodno definirani uzorak borbi u disciplini K-1 bio je promatran putem videozapisa te su se po strogo definiranom protokolu evidentirala...
Assessing the Impact a Yearly Protocol on the Psychomotor and Affective Domain of Learning in Primary School
Assessing the Impact a Yearly Protocol on the Psychomotor and Affective Domain of Learning in Primary School
Roberto Coppola
The focus on the development of technical and tactical skills and on the enjoyment and involvement of students has grown in the recent years. It has been shown how schools fail to provide adequate support to the development of such abilities during the teaching-learning processes. The principal aim of this study was to estimate the effects of a Tactical Game Model (TGM) on tactical skills (in relation to an invasion game: football and a net game: volleyball) and on the affective domain of...
Diferencijalna analiza obrazaca doping ponašanja i prediktora doping ponašanja u različitim sportskim aktivnostima
Diferencijalna analiza obrazaca doping ponašanja i prediktora doping ponašanja u različitim sportskim aktivnostima
Jelena Rodek
Istraživanja koja se provode prepoznaju razliĉite faktore rizika, i faktore odvraćanja od doping ponašanja u razliĉitim sportovima odnosno sportskim disciplinama. Osnovni cilj ovog rada bio je utvrditi povezanost odabranih sociodemografskih, zdravstvenih i sportskih prediktora s doping-faktorima u (1) sportovima visoke energetske zahtjevnosti (dizanje utega); (2) sportovima visoke tehniĉke zahtjevnosti (sportovi s reketom); i (3) sportovima visoke taktiĉke zahtjevnosti...
Ekspertni model usvajanja skijaških znanja
Ekspertni model usvajanja skijaških znanja
Danijela Kuna
S ciljem formiranja ekspertnog modela i hijerarhijske klasifikacije skijaških likova, operatora za njihovu poduku, karakterističnih pogreški i vježbi za njihovo otklanjanje, provedeno je istraživanje na ukupnom uzorku od 307 skijaških stručnjaka, predstavnika ZUTS-a Slovenije, HZUTS-a Hrvatske i ATUS-a Bosne i Hercegovine, različite demonstratorske i učiteljske izobrazbe. Obzirom na metodologiju istraživanja, a u svrhu realizacije parcijalnih ciljeva istraživanja, uzorak...
Energetic Cost of Running With and Without the Ball in Male Basketball Players
Energetic Cost of Running With and Without the Ball in Male Basketball Players
Gaetano Altavilla
Cilj istraživanja bio je procijeniti potrošnju energije pri različitim uvjetima trčanja sa i bez lopte (1000m na 80% VO₂max) koristeći pritom linearno trčanje, shuttle trčanje (180°) te linerano stani/kreni trčanje. Istraživanje je provedeno na dvije skupine igrača podijeljene s obzirom na pozicije u igri (bekovi: n = 15; krila/centri: n = 15). Eksperimentalni je pristup zahtijevao upotrebu sljedećih testova/uređaja: prijenosni metabolimetar korišten je za procjenu VO₂max...
Faktori  utjecaja na natjecateljsku uspješnost u sportskom plesu
Faktori utjecaja na natjecateljsku uspješnost u sportskom plesu
Alen Miletić
Osnovni cilj provedenog istraživanja bio je validirati mjerni instrument za procjenu tjelesne slike o sebi na uzorku plesača te utvrditi moguće faktore utjecaja na natjecateljsku uspješnost u sportskom plesu. Analiziran je utjecaj trenažnih čimbenika (trenažni staž, intenzitet treninga, natjecateljska uspješnost) i indeksa tjelesne mase; utvrđene su razlike po spolu i dobi u pojavi specifične, topološki određene boli, uzrokovane plesačkim treningom te su analizirane...

Paginacija