Pages

Analiza ekstrinzičnih povratnih informacija motoričkog učenja u alpskom skijanju
Analiza ekstrinzičnih povratnih informacija motoričkog učenja u alpskom skijanju
Ivica Franjko
S ciljem konstrukcije i validacije mjernog instrumenta za procjenu ekstrinzičnih povratnih informacija te utvrđivanjem relacija antropoloških obilježja s diskretnim i serijskim motoričkim znanjima iz alpskog skijanja provedeno je istraživanje na uzorku od 105 polaznika prvog i drugog dijela specijalističke edukacije za učitelje skijanja Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu (HZUTS). Ukupni uzorak ispitanika po kriterijima spola i ranga podijeljen je na...
Analiza i vrednovanje stanja pozicijske i tranzicijske obrane u košarkaškoj igri
Analiza i vrednovanje stanja pozicijske i tranzicijske obrane u košarkaškoj igri
Ante Perica
Cilj ove studije bio je formulacija teorijskih koncepata koji omogućuju analizu stanja i prijelaznih vjerojatnosti u košarkaškoj igri. Također, jedan od ciljeva ovog rada je postavljanje i empirijska verifikacija modela diskretnih slučajnih procesa, Markovljevih lanaca. Na uzorku od 24 košarkaške utakmice Top 16 Eurolige za sezonu 2009/2010 korištenjem skupa od 526 varijable - stanja košarkaške igre detaljno je istražena struktura košarkaške igre u fazi pozicijske i...
Analiza indikatora opterećenja vaterpolista u situacijskim uvjetima s obzirom na različite uloge u igri
Analiza indikatora opterećenja vaterpolista u situacijskim uvjetima s obzirom na različite uloge u igri
Mislav Lozovina
Cilj istraživanja bio je identificirati faktore odgovorne za vrste i količinu opterećenja vaterpolista u situacijskim uvjetima u igri i izvršiti deskripciju vaterpolo igre u prostoru primijenjenih indikatora (parametara) opterećenja, kako za cjelokupni uzorak vaterpolista tako i za pojedinu skupinu određenu pozicijom (ulogom) u igri. Cilj je također bio utvrditi i analizirati razlike između četiriju različititih uloga u igri te izvršiti diferencijaciju uloga u igri u...
Analiza nekih dimenzija antropološkog statusa mladih nogometaša u odnosu prema biološkoj i kronološkoj dobi, igračkim linijama i situacijskoj uspješnosti
Analiza nekih dimenzija antropološkog statusa mladih nogometaša u odnosu prema biološkoj i kronološkoj dobi, igračkim linijama i situacijskoj uspješnosti
Ante Rađa
Osnovni cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj biološke i kronološke dobi na uspješnost nogometaša i dimenzije antropološkog statusa te analizirati razlike između mladih nogometaša različitih igračkih linija i situacijske uspješnosti u antropometrijskim karakteristikama, motoričko – funkcionalnim sposobnostima, specifičnim nogometnim sposbostima te nogometnoj vještini. Uzorak ispitanika bilo je 177 mladih nogometaša prosječne dobi 14.09±0.87 godina. Prosječna...
Analiza preskriptivnih i deskriptivnih povratnih informacija tijekom usvajanja novih nogometnih motoričkih znanja korištenjem novokonstruiranih testova kod djece mlađe školske dobi
Analiza preskriptivnih i deskriptivnih povratnih informacija tijekom usvajanja novih nogometnih motoričkih znanja korištenjem novokonstruiranih testova kod djece mlađe školske dobi
Petra Mandić Jelaska
Glavni cilj ovog istraživanja bio je analiza učinkovitosti i razlika u učinkovitosti motoričkog učenja nogometno-specifičnih motoričkih znanja kod djece mlađe školske dobi u ovisnosti o vrsti i učestalosti ekstrinzične povratne informacije. Da bi se moglo pristupiti realizaciji glavnog cilja ovog istraživanja, nužno je bilo konstruirati validne i pouzdane mjerne instrumente za praćenje razine motoričkog znanja kod početnika u nogometu. Shodno tome, konstruirano je 7...
Diferencijalna analiza obrazaca doping ponašanja i prediktora doping ponašanja u različitim sportskim aktivnostima
Diferencijalna analiza obrazaca doping ponašanja i prediktora doping ponašanja u različitim sportskim aktivnostima
Jelena Rodek
Istraživanja koja se provode prepoznaju razliĉite faktore rizika, i faktore odvraćanja od doping ponašanja u razliĉitim sportovima odnosno sportskim disciplinama. Osnovni cilj ovog rada bio je utvrditi povezanost odabranih sociodemografskih, zdravstvenih i sportskih prediktora s doping-faktorima u (1) sportovima visoke energetske zahtjevnosti (dizanje utega); (2) sportovima visoke tehniĉke zahtjevnosti (sportovi s reketom); i (3) sportovima visoke taktiĉke zahtjevnosti...
Ekspertni model usvajanja skijaških znanja
Ekspertni model usvajanja skijaških znanja
Danijela Kuna
S ciljem formiranja ekspertnog modela i hijerarhijske klasifikacije skijaških likova, operatora za njihovu poduku, karakterističnih pogreški i vježbi za njihovo otklanjanje, provedeno je istraživanje na ukupnom uzorku od 307 skijaških stručnjaka, predstavnika ZUTS-a Slovenije, HZUTS-a Hrvatske i ATUS-a Bosne i Hercegovine, različite demonstratorske i učiteljske izobrazbe. Obzirom na metodologiju istraživanja, a u svrhu realizacije parcijalnih ciljeva istraživanja, uzorak...
Faktori  utjecaja na natjecateljsku uspješnost u sportskom plesu
Faktori utjecaja na natjecateljsku uspješnost u sportskom plesu
Alen Miletić
Osnovni cilj provedenog istraživanja bio je validirati mjerni instrument za procjenu tjelesne slike o sebi na uzorku plesača te utvrditi moguće faktore utjecaja na natjecateljsku uspješnost u sportskom plesu. Analiziran je utjecaj trenažnih čimbenika (trenažni staž, intenzitet treninga, natjecateljska uspješnost) i indeksa tjelesne mase; utvrđene su razlike po spolu i dobi u pojavi specifične, topološki određene boli, uzrokovane plesačkim treningom te su analizirane...
Fiziološki procesi u borbi kod mladih hrvača
Fiziološki procesi u borbi kod mladih hrvača
Hrvoje Karninčić
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi dinamiku glukoze i dinamiku laktata u hrvačkoj borbi kod mladih hrvača. Uzorak ispitanika sastavljen je od 60 mladih hrvača, te podijeljen u dvije uzrasne kategorije: kadeti (n 30) i juniori (n 30). Svaka uzrasna kategorija podijeljena je na subuzorke prema kvaliteti: hrvači višeg razreda kvalitete (n 15) i hrvači nižeg razreda kvalitete (n 15) i prema težinskim kategorijama: hrvači viših težinskih kategorija (n 15) i hrvači...
Funkcionalne osobitosti nogometaša različitih dobnih skupina
Funkcionalne osobitosti nogometaša različitih dobnih skupina
Marko Erceg
Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrditi funkcionalne osobitosti nogometaša pionirskog, kadetskog i juniorskog uzrasta. Istraživanje je provedeno na uzorku od 66 nogometaša koji se natječu u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Ispitanici su podijel jeni u tri dobne skupine: U-15; pioniri (N=22), U-17; kadeti (N=22) i U-19; juniori (N=22). Nogometaši pojedine dobne skupine podijeljeni su na tri subuzorka: obrambeni igrači, vezni igrači i napadači, te po kvaliteti na 1. ekipu...
Identifikacija faktora igre kao determinante učinkovitosti u vrhunskom muškom tenisu
Identifikacija faktora igre kao determinante učinkovitosti u vrhunskom muškom tenisu
Sanja Milat
Cilj ovog istraživanja je utvrditi promjene u pojavi elemenata teniske igre, a s obzirom na različitu podlogu i njihov utjecaj na konačni rezultat u teniskim mečevima, na Wimbledonu i na Roland Garrosu u periodu između 2006. i 2012. godine. Uzorak ispitanika sastoji se ukupno od 724 muška sudionika mečeva glavnih turnira na Roland Garrosu i Wimbledonu 2006, 2009 i 2012. godine, a uzorak varijabli čine statistički pokazatelji elemenata igre u meču za svakog igrača....
Incidencija, faktori rizika i protektivni faktori ozljeđivanja kod nogometnih sudaca
Incidencija, faktori rizika i protektivni faktori ozljeđivanja kod nogometnih sudaca
Goran Gabrilo
Ozljeđivanje nogometnih sudaca je polje koje je slabo istraživano. Cilj ovog rada je utvrditi i obrazložiti razinu i karakterističnost ozljeda i mišično-koštanih tegoba među hrvatskim nogometnim sucima različitih nivoa natjecanja, te odrediti faktore rizika i protektivne faktore ozljeđivanja kod hrvatskih sudaca. Metode rada: Uzorak ispitanika činilo je 342 nogometna suca (svi muškarci, dob AS 32.9 ± 5.02god) od čega: glavni suci (MR; N=159; dob AS 31.4±4.9god) i...

Pages