disertacija
Analiza ekstrinzičnih povratnih informacija motoričkog učenja u alpskom skijanju

Ivica Franjko (2012)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet