disertacija
Ekspertni model usvajanja skijaških znanja

Danijela Kuna (2013)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet