disertacija
Analiza preskriptivnih i deskriptivnih povratnih informacija tijekom usvajanja novih nogometnih motoričkih znanja korištenjem novokonstruiranih testova kod djece mlađe školske dobi

Petra Mandić Jelaska (2014)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet