Paginacija

Aerodinamika i podešavanje jedra u natjecateljskim uvjetima u klasi optimist
Aerodinamika i podešavanje jedra u natjecateljskim uvjetima u klasi optimist
Stjepan Ćesić
U ovom radu cilj je pokazati kakvo bi trebalo biti podešavanje jedara u klasi Optimist u određenim vremenskim uvjetima i situacijama, tj. ovisno o jačini vjetru i smjeru jedrenja. Budući da je autor ovog rada polučio vrhunske rezultate jedreći u klasi Optimist te radeći s djecom u toj istoj klasi, dobro poznaje tehničke aspekte broda, tj. podešavanje jedara, kao i njihova aerodinamička svojstva i sile. Sukladno tome, i ovaj rad podijeljen je na poglavlja koja pobliže upoznaju s ...
Agilnost kao prediktor uspješnosti u nogometu
Agilnost kao prediktor uspješnosti u nogometu
Bruno Baćina
Nogomet kao „najvažniju sporednu stvar na svijetu“, svrstavamo u jedan od najpopularnijih sportova na svijetu. U nogometu se dvije ekipe po jedanaest igrača, od kojih je jedan na golu, a ostalih deset se dijele na igrače obrane, sredine i napada, nadigravaju tko će postići više pogodaka. Također, osim podjele na obrambene, vezne igrače i napadače, nogometaše dijelimo i prema poziciji unutar pojedine trećine na centralne ili bočne. Zbog ovakvih pozicijskih podjela postoje...
Agilnost u rukometu
Agilnost u rukometu
Maja Kutija
Agilnost je pojam koji dolazi od latinske riječi agilitas što znači pokretnost, okretljivost. Kada bismo tu riječ laički trebali objasniti nekoj osobi koja nije upoznata sa stručnom terminologijom, jednostavno bismo rekli da je agilnost promjena smjera kretanja. U daljnjem tekstu koristit ćemo se pojmom „agilnost“. Agilnost možemo definirati kao sposobnost promjene smjera kretanja, tj. ubrzavanja ili usporavanja i pri tome sposobnost održavanja ravnoteže prilikom prijenosa...
Analiza aktivnosti u amaterskom boksu
Analiza aktivnosti u amaterskom boksu
Roko Čule
Cilj ovog završnog rada bio je utvrditi razlike u nekim parametrima aktivnosti dvaju natjecanja u vremenskom razdoblju od 33 godine u amaterskom boksu. Temeljen dobivenih podataka uočeno je sljedeće: borci s novijeg natjecanja imaju veću tendenciju iniciranja klinča. Profil aktivnosti kod njih ima oblik obrnutog slova „U“, tj. razina aktivnosti je na visokom nivou u prvoj rundi, najvećem u drugoj uz smanjenje zbog iscprljenosti u trećoj. Ukupni broj udaraca po rundama prati isti...
Analiza funkcionalnosti kretanja djece sportskih penjača primjenom funkcionalnog testiranja
Analiza funkcionalnosti kretanja djece sportskih penjača primjenom funkcionalnog testiranja
Anamaria Marović
Cilj ovog rada je utvrđivanje postojanja asimetrije u opsegu i kvaliteti pokreta na uzorku od 22 ispitanika, sportska penjača mlađih dobnih kategorija članova SPK Marulianus. Uz pomoć FMS testa dijagnosticirat ćemo ograničenja u mobilnosti i stabilnosti ispitanika te asimetrije određenih dijelova tijela. Provedbom analize funkcionalnosti kretanja uviđamo da li problemi, disfunkcije i kompenzacije u pokretima proizlaze iz ograničenja u zglobovima, aktivnoj rastezljivosti ili...
Analiza i poučavanje napadačkih sustava igre u košarci koji rezultiraju šutom za tri boda
Analiza i poučavanje napadačkih sustava igre u košarci koji rezultiraju šutom za tri boda
Domagoj Kanaet
U ovom diplomskom radu je opisano sedam specifičnih napada koji stvaraju prostor za slobodan šut iza linije šuta za tri boda. Iako ekipa može koristiti ove napade bilo kada u igri, prerano korištenje stvara protivničkoj ekipi vrijeme adaptacije što može biti kritično u daljnjem tijeku utakmice. Pogodak za tri boda može mentalno podići ekipu i obeshrabriti protivnika što najčešće rezultira psihološkom prednošću i stvara ugodniju atmosferu u rezultatskom smislu. Pojedini...
Analiza i učenje napada na agresivnu obranu u košarci
Analiza i učenje napada na agresivnu obranu u košarci
Vanja Miljković
Košarka je u svojoj osnovi multistrukturalna igra prepuna kretnji i izmjena situacija kroz faze obrane i napada. Po svojoj strukturi jedna od složenijih sportskih igara. Promatrajući košarku kao kolektivno djelovanje ekipe na terenu nasuprot protivnika, otvaraju se različiti modeli suradnje u spomenutim fazama. Cilj svake ekipe je postići veći broj koševa od protivnika kroz fazu napada. Kroz uspješnu fazu obrane se dolazi do posjeda lopte i većeg broja pokušaja...
Analiza kondicijskog statusa u kickboxing-u
Analiza kondicijskog statusa u kickboxing-u
Ela Filipović
Cilj ovog rada bio konstruirati i validirati jedan specifičan test za procjenu kondicijskih sposobnosti i karakteristične uspješnosti u kickboxingu. U ukupnom uzorku bilo je 4 žene i 5 muškaraca, dobi od 17 do 38 godina. Svi ispitanici bili su aktivni kickboxači, a u trenutku testiranja ovim su se sportom bavili minimalno 10 godina. Rezultati su ukazali na zadovoljavajuću, a u određenoj mjeri čak i visoku pouzdanost novokonstruiranog testa što je objektivno utvrđeno s obzirom da...
Analiza nekih dimenzija antropološkog statusa i relativne dobi nogometaša kadeta i juniora
Analiza nekih dimenzija antropološkog statusa i relativne dobi nogometaša kadeta i juniora
Marko Leovac
U ovom radu su razmatrane potencijalne razlike ispitanika rođenih u različitim kvartalima unutar određenih kategorija, odnosno utjecaj relativne godišnje dobi unutar kategorija juniora i kadeta. U analizu je ušao 51 ispitanik, koji igra koji igra na nekoj nacionalnoj razini unutar nogometnog saveza hrvatske. Provedeni su testovi morfologije, motorike i nogometne tehnike. Prilikom istraživanja uzeli smo 3 hipoteze s ciljem otkrivanja razlika između pojedinih kvartala. Na gore navedenom...
Analiza nekih dimenzija antropološkog statusa u odnosu prema relativnoj dobi nogometaša pionira
Analiza nekih dimenzija antropološkog statusa u odnosu prema relativnoj dobi nogometaša pionira
Jure Trivković
Ako se uzme u obzir da nogomet spada u skupinu kompleksnih polistrukturalnih aktivnosti dolazi se do zaključka da su morfološke osobine i motoričke sposobnosti iznimno bitne, naravno uz tehnički-taktičke, u procesu oblikovanja mladih nogometaša i u konačnici u postizanju sportskih uspjeha. S obzirom na sve te karakteristike osnovni cilj ovog istraživanja je bio utvrditi utjecaj relativne dobi na pojedine dimenzije antropološkog statusa nogometaša mlađih pionira. Istraživanje je...
Analiza nekih dimenzija antropološkog statusa u odnosu prema relativnoj dobi nogometaša početnika
Analiza nekih dimenzija antropološkog statusa u odnosu prema relativnoj dobi nogometaša početnika
Ivan Tustonjić
Efekt relativne dobi kronološka je razlika između djece rođenih u različitim mjesecima kalendarske godine. Efekt relativne dobi utječe na diskriminaciju selekcije sportaša u većini sportova pa tako i nogometu. Cilj ovog istraživanja bilo je utvrditi utjecaj efekta relativne dobi na pojedine varijable antropometrije, motoričkih sposobnosti te testova za procjenu nogometne tehnike između ispitanika rođenih u različitim kvartalima kalendarske godine. Uzorak ispitanika činio je 104...
Analiza odabranih parametara situacijske učinkovitosti u nogometnoj Ligi prvaka 2015./2016.
Analiza odabranih parametara situacijske učinkovitosti u nogometnoj Ligi prvaka 2015./2016.
Antonio Pavlinović
Osnovni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utječu li odabrani parametri situacijske učinkovitosti pozitivno ili negativno na krajnji ishod unutar grupne faze UEFA nogometne Lige prvaka sezone 2015./2016. Parametri su preuzeti sa službene UEFA-ine internet stranice. Istraživanje je provedeno na uzorku od ukupno 96 utakmica, a metode koje su korištene za obradu podataka pored su deskriptivna statistika i t-test. Pregledom dosadašnje literature, a uspoređujući sa dosadašnjim...

Paginacija