Pages

ANALIZA USPJEŠNOSTI KLUBOVA U EUROPSKIM NOGOMETNIM LIGAMA U ODNOSU POSTIGNUTIH REZULTATA DOMA I U GOSTIMA
ANALIZA USPJEŠNOSTI KLUBOVA U EUROPSKIM NOGOMETNIM LIGAMA U ODNOSU POSTIGNUTIH REZULTATA DOMA I U GOSTIMA
Mate Krnić
Cilj istraživanja bio je utvrditi razlike u rezultatima ostvarenim doma i u gostima na uzorku od 310 klubova prvih i drugih Europskih nogometnih liga različite uspješnosti. Pokazatelji uspješnosti koji su korišteni u analizi su skinuti sa internet stranice soccer.stats. Analizom su se utvrđivale razlike u 15 varijabli. Za utvrđivanje razlika koristio se t-test te deskriptivna statistika za opis varijabli. Rezultati su pokazali kako se ekipe značajno razlikuju u broju ukupno...
Analiza pokazatelja efikasnosti rukometnih vratara na Europskom prvenstvu 2018. u Hrvatskoj
Analiza pokazatelja efikasnosti rukometnih vratara na Europskom prvenstvu 2018. u Hrvatskoj
Sandro Uvodić
Cilj ovog diplomskog rada je izvršiti analizu pokazatelja efikasnosti 14 vratara koji su nastupali za 6 prvoplasiranih reprezentacija na Europskom rukometnom prvenstvu 2018. godine u Hrvatskoj. Reprezentacija Španjolske osvojila je zlatnu, Švedska srebrnu, a Francuska brončanu medalju. U svakoj utakmici evidentirana je pojedinačna uspješnost vratara u standardnim pokazateljima situacijske efikasnosti kao što su: ukupan broj obrana vratara, obrane vratara s vanjskih pozicija, krilnih...
Dimenzije roditeljske uključenosti u sportske aktivnosti djeteta
Dimenzije roditeljske uključenosti u sportske aktivnosti djeteta
Anđela Šiško
Cilj rada bio je utvrditi roditeljsku dimenziju uključenosti u odbojkaške aktivnosti djeteta (odbojkašica). Anketa je provedena kod roditelja mlađih kadetskih uzrasta. Testirane su razlike roditelja u četiri dimenzije uključenosti (direktivno ponašanje, aktivna uključenost, pohvala i razumijevanje te pritisak) u odbojku s obzirom na spol, dob i stručnu spremu roditelja. Prema dobivenim podacima nema značajnije razlike roditelja u ijednoj dimenziji uključenosti u sportsku aktivnost...
Distrakcija kao oblik prevencije u sportu
Distrakcija kao oblik prevencije u sportu
Lucia Radošević
Sport je prisutan u svim sferama ljudskog života. Od kad počnu hodati ljudi se bave sportom i nastave s tim kao sastavnim dijelom života. Sportom se može baviti u rekreativnom i profesionalnom smislu. Svaki profesionalni sportaš je svjestan da baveći se sportom riskira ozljedu. Međutim, tome ne pridaje veliku pažnju dok se ne dogodi. Upravo o tome ćemo govoriti, o važnosti distrakcije kao obliku prevencije. Nažalost, ova tema nije dovoljno istražena i ne posvećuje joj se...
Doping u sportu i osnovni elementi globalne antidoping politike
Doping u sportu i osnovni elementi globalne antidoping politike
Mario Kutlešić
Cilj ovog rada bio je napraviti pregled osnovnih spoznaja u globalnoj borbi protiv dopinga, te napraviti pregled problema i standarda koji se prepoznaju u ovom području. Obradilo se povijest dopinga, ponudilo neke od definicija dopinga i pokušalo predstaviti što je zapravo doping? Predstavljena je svjetska antidoping agencija koju ustrojava Međunarodni olimpijski odbor. Potom se opisala globala antidoping politika i međunarodna uređenost borbe protiv dopinga, predstavljeni su svjetski...
EFEKT RELATIVNE DOBI U NAJBOLJIM EUROPSKIM NOGOMETNIM LIGAMA
EFEKT RELATIVNE DOBI U NAJBOLJIM EUROPSKIM NOGOMETNIM LIGAMA
Kristian Krajinović
Relativni dobni efekt je kronološka razlika u godinama između djece istog godišta. Poznato je kako relativna dob utječe na djecu u školi te u različitim sportovima. Naše istraživanje imalo je za cilj identificirati relativni dobni efekt u tri profesionalne europske nogometne lige i pripadajuće 2. lige. Kako bismo to analizirali uzeli smo u obzir datume rođenja. U istraživanju je sudjelovalo 3077 profesionalnih igrača iz 3 europske nogometne lige (Španjolska, Francuska,...
Efekt relativne dobi kod vrhunskih judaša
Efekt relativne dobi kod vrhunskih judaša
Mislav Krček
Glavni cilj ovog rada bio je utvrditi postojanje efekta relativne dobi (ERD) kod vrhunskih judaša seniorskog uzrasta. Ukupan uzorak ispitanika činilo je 168 vrhunskih judaša natjecatelja svih težinskih kategorija u seniorskom uzrastu. Za utvrĎivanje ERDa kod seniorskih natjecatelja, primijenjena je neparametrijska Hi-kvadrat statistička analiza. Rezultati ukazuju Na postojanje asimetriju u frekvencijama godina roĎenja. Najviše natjecatelja roĎeno je u mjesecu siječnju (n=25), dok...
FUNKCIONALNI TRENING STABILNOSTI I POKRETLJIVOSTI
FUNKCIONALNI TRENING STABILNOSTI I POKRETLJIVOSTI
Toni Bašić
Govorili mi o sportu ili rekreaciji pokretljivost i stabilnost uvijek u većoj ili manjoj mjeri predstavljaju preduvjet bavljenja određenom aktivnosti ili bolje rečeno predstavljaju važnu restrikciju u slobodnom izvršavanju određene aktivnosti. Ipak kada pristupamo treningu najčešće gledamo opseg pokreta u jednom zglobu, izolirani mišić, a nikada pokret kao cjelinu. Tu leži greška, jer ljudsko tijelo uvijek treba sagledati kroz širu sliku i interakciju njegovih dijelova....
Fitness centar Guliver-analiza interesa i karakteristika polaznika
Fitness centar Guliver-analiza interesa i karakteristika polaznika
Ivan Kordić
Cilj rada bio je utvrditi profile vježbača i njihove karakteristike, odnosno navike tjelesnog vježbanja, razloge dolaska, te iskustva i ciljeve polaznika fitness centra Guliver u Solinu. Ukupan uzorak sačinjavalo je 46 žena i 54 muškarca. Uzorak varijabli prikupljen je zatvorenim strukturiranim upitnikom koji je konstruiran za potrebe ovog rada. Podaci o konzumiranju cigareta i alkohola kod analiziranog uzorka ispitanika u skladu je s očekivanim podacima za RH. Polaznici fitness...
Fitness centar Marjan-analiza interesa i karakteristika polaznika
Fitness centar Marjan-analiza interesa i karakteristika polaznika
Hrvoje Ljubić
Cilj rada bio je utvrditi profile vježbača i njihove karakteristike odnosno navike tjelesnog vježbanja, razloge dolaska, iskustva i ciljeve polaznika fitness centra Marjan u Splitu. Ukupan uzorak sačinjavalo je 49 žena i 51 muškarac. Uzorak varijabli prikupljen je zatvorenim strukturiranim upitnikom koji se sastojao od pitanja kojima su ispitanici odgovarali na upite o općim karakteristikama, konzumiranju cigareta i alkohola, prethodnom sportskom iskustvu i razlozima dolaska u centar....
Godišnji plan i program nogometnih vratara seniorske dobi
Godišnji plan i program nogometnih vratara seniorske dobi
Nikša Butara
U ovom radu definirane su uloge i specifičnosti pozicije nogometnih vratara te je prikazan godišnji plan i program rada nogometnih vratara seniorske dobi. Za primjer je uzet sustav natjecanja u Republici Hrvatskoj gdje je nogometna sezona podijeljena na dva dijela (jesenski i proljetni) što je uzrokovalo i dva pripremna razdoblja, dva natjecateljska i dva prijelazna razdoblja. Na temelju kalendara natjecanja prikazani su parametri trenažnog postupka u godišnjem ciklusu te su detaljno...

Pages