disertacija
Modeliranje transverzalnog i longitudinalnog odgovora medijalnog i lateralnog vastusa na električni impuls nakon postaktivacijske potencijacije

Ensar Abazović (2017)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet