disertacija
Funkcionalne osobitosti nogometaša različitih dobnih skupina

Marko Erceg (2011)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet