doctoral thesis
Funkcionalne osobitosti nogometaša različitih dobnih skupina

Marko Erceg (2011)
University of Split
Faculty of Kinesiology