disertacija
Incidencija, faktori rizika i protektivni faktori ozljeđivanja kod nogometnih sudaca

Goran Gabrilo (2012)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet