disertacija
Konstrukcija i validacija upitnika psiholoških obilježja za odbojku

Boris Milavić (2013)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet