disertacija
Kombinirani model procjene stvarne kvalitete vrhunskih tenisača

Nikša Đurović (2013)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet