disertacija
Analiza nekih dimenzija antropološkog statusa mladih nogometaša u odnosu prema biološkoj i kronološkoj dobi, igračkim linijama i situacijskoj uspješnosti

Ante Rađa (2016)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet