disertacija
Morfološka, funkcionalna i dinamička asimetrija kod judaša i judašica

Goran Kuvačić (2017)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet