disertacija
Konstrukcija i validacija mjernog instrumenta za procjenu biotičkih motoričkih znanja

Frane Žuvela (2009)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet