disertacija
Kinematičko i ekspertno modeliranje odabranih elemenata tehnike u rukometu

Ante Burger (2016)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet