disertacija
Konstrukcija i aplikacija novog modela za evaluaciju uspješnosti u kompleksnim sportskim aktivnostima

Igor Jelaska (2011)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet