disertacija
Fiziološki procesi u borbi kod mladih hrvača

Hrvoje Karninčić (2011)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet