disertacija
Čimbenici uspješnosti u taekwondou
Stavovi vrhunskih trenera

Dražen Čular (2011)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet