disertacija
Razlike utjecaja funkcionalnog i tradicionalnog treninga snage na kondicijska svojstva

Mario Tomljanović (2011)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet