disertacija
Morfološke, motoričke i psiho-socijalne karakteristike mladih rukometašica različite igračke kvalitete i pozicije

Marijana Čavala (2012)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet