disertacija
Kriteriji situacijske učinkovitosti u vrhunskom rukometu

Nikola Foretić (2012)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet