disertacija
Spolne diferencijacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika od 11 do 14 godina

Renata Pavić (2012)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet