disertacija
Faktori utjecaja na natjecateljsku uspješnost u sportskom plesu

Alen Miletić (2012)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet