disertacija
Konstrukcija i inicijalna validacija upitnika ekipnih značajki u odbojci

Damir Jurko (2013)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet