disertacija
Vrednovanje motoričkih znanja kod učenika petih razreda osnovne škole

Lidija Vlahović (2012)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet