disertacija
Povezanost kinematičkih parametara s rezultatom u skoku s motkom

Ines Gudelj Ceković (2013)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet