disertacija
Morfološki i biomotorički prediktori agilnosti u pubertetu

Miodrag Spasić (2013)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet