disertacija
Identifikacija faktora igre kao determinante učinkovitosti u vrhunskom muškom tenisu

Sanja Milat (2014)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet