disertacija
Sportsko specifični testovi kondicijskih kapaciteta u vaterpolu

Ognjen Uljević (2013)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet