disertacija
Izokinetičko testiranje snage i izdržljivosti u predikciji ozljeđivanja ramenog zgloba kod vaterpolista i plivača

Dinko Pivalica (2014)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet