disertacija
Morfološke, motoričke i tehničke determinante borbene uspješnosti kod hrvatskih karatista kadetskih dobnih skupina

Josefina Jukić (2014)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet