disertacija
Utjecaj kinematičkih parametara na uspješnost bacanja kugle vrhunskih europskih seniora i mlađih seniora s aspekta linearne i rotacijske tehnike

Ivana Čerkez (2014)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet