disertacija
Međupozicijske i unutarpozicijske razlike mladih odbojkašica u nekim antropološkim obilježjima

Mirjana Milić (2014)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet