disertacija
Osobine ličnosti i motivacijske dimenzije kod košarkaša različitih dobnih skupina i pozicija u igri

Marko Trninić (2015)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet