disertacija
Konstrukcija, validacija i primjena bilateralnih kinezioloških testova za procjenu razine lokomotornih i manipulativnih motoričkih znanja kod sedmogodišnjaka

Franjo Lovrić (2016)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet