disertacija
Metrijske karakteristike neinvazivnih biomarkera pri procjeni stupnja hidriranosti organizma kod vrhunskih boksača juniora

Damir Zubac (2016)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet