disertacija
Analiza indikatora opterećenja vaterpolista u situacijskim uvjetima s obzirom na različite uloge u igri

Mislav Lozovina (2012)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet