disertacija
Longitudinalna analiza parametara situacijske neučinkovitosti napada u ženskom rukometu

Branka Brčić (2012)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet